ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΤΥΠΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Μελέτη-Κατασκευή-Εγκατάσταση Γερανογέφυρας τύπου Πυλώνα στο βόρειο πτερό του Παρθενώνα

Παραγγελία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κατασκευή: ΣΤΕΦ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΕΠΕ

Η παραγγελία προέβλεπε στην μελέτη να λυθούν ότι προβλήματα θα προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα 23 ημερών έπρεπε να λειτουργεί η γερανογέφυρα πιστοποιημένη από τον φορέα πιστοποίησης TUV Hellas SA.